Inleiding op de reglementen van het Amerikaans College Voetbal

Originele pagina - http://wilson.engr.wisc.edu/rsfc/intro/

Het Amerikaanse voetbal ontstond uit het Engelse spel, rugby. In tegenstelling tot het soccer (gewoon voetbal), raakt de voet zelden de bal in het Amerikaanse voetbal. ( Soccer is de sport die door het grootste deel van de wereld voetbal wordt genoemd.)

Het veld is 100 yards (91,44 meter) lang (en 160 voeten  [48,76 meter] breed). Het midden van het veld is de 50 yard lijn. Om de 10 yards (9,14 meter), te beginnen in beide richtingen van de 50 yard lijn, zijn er lijnen aangebracht. Dus zijn er twee 40 yard lijnen en er zijn geen 60 yard lijnen. Elk team is in het bezit van de helft van het speelveld ( ze wisselen van zijde om de 15 minuten speeltijd ). Dus onderscheiden de twee 40 yard lijnen zich van elkaar door wie ze in bezit heeft. De “ zero yard lijn” wordt de doellijn genaamd. De gebieden aan weerszijden van die 100 yards, zijnde 10 yards voorbij de doellijn, worden de eindzones genoemd. De teams proberen de bal over de doellijn van de tegenstander te krijgen in de eindzone om een touchdown te scoren. Aan de rand van elke eindzone staan de doelpalen die samen met de dwarspaal lijken op een grote ‘H’. Deze worden enkel gebruikt als een team een velddoelpunt  schopt in plaats van een touchdown te scoren of een extra punt wil schoppen na een touchdown. Om een velddoelpunt of een extra punt te scoren, moet de bal tussen de verticale doelpalen en over de dwarspaal gaan.

In de andere richting is het veld verdeeld in drie delen, links, centrum en rechts door hash marks, die zich op 60 voeten (18,28 meter)  van iedere zijlijn bevinden. Bij ieder spel begint de bal normaal waar hij op het einde van het vorige spel eindigde. Als de bal echter belandt buiten het centraal gedeelte van het speelveld, wordt hij teruggebracht naar de dichtstbijzijnde hashmark, zodoende dat het spel nooit begint aan de uiterste kanten van het speelveld. Het gebied buiten de beide zijden van het speelveld wordt de out-of-bounds genoemd.

Aftrappen: Bij het begin van het spel heeft men een muntopworp om te zien welk team eerst de bal krijgt. Het team dat in balbezit is, is de aanvaller; het andere is dan de verdediging. Eén partij voetbal wordt verondersteld een uur te duren, maar neemt wel drie uren in beslag omdat de klok vaak stilgelegd wordt om verschillende redenen. Het spel wordt opgedeeld in kwartieren van 15 minuten, met een belangrijke opsplitsing op 30 minuten, die men half time (de rust) noemt. Op het einde van het eerste en derde kwartier wisselen de spelers enkel van speelhelft. De bal wordt teruggebracht naar het corresponderende punt aan de andere zijde, en het spel gaat gewoon door. Deze wisseling van speelhelft maakt elk voordeel die van de zon of de wind zou kunnen komen, gelijk.  Bij de rust verlaten de spelers het veld voor 20 minuten. Na de rust gaat het spel niet door daar waar het eindigde. Het team dat oorspronkelijk de muntopworp verloor, krijgt daarentegen de bal om de nieuwe aftrap te geven.

Bij het begin van elke speelhelft en na een touchdown of velddoelpunt ( als het tijd is om het andere team in  balbezit te stellen) , begint het verdedigende team met de bal op een T te leggen op hun 35 yard lijn en hem dan naar het andere team te schoppen.  Dit is een aftrap. Het andere team probeert de bal te vangen en zover mogelijk terug te lopen. Als de speler die de bal pakt, ziet dat het niet mogelijk is om terug te lopen, steekt hij de hand op om een fair catch te vragen. Bij een fair catch mag het verdedigende team hem niet pakken en mag hij niet lopen met de bal. Als de bal in de eindzone geschopt is en niemand pakt hem of de speler die hem pakt loopt er niet mee weg, spreken we van een touchback en het eerstvolgende spel begint dan op de 25 yard lijn van de aanvallers. In tegenstelling tot een touchdown, levert een touchback geen punten op.

Downs: De verdediging heeft recht op 4 pogingen of downs om 10 yards of meer in te nemen. Een spel eindigt als de speler met de bal ofwel gestopt wordt of buiten het veld gaat of als de bal gegooid en gemist wordt ( wat men dan een incomplete pass noemt). Een speler wordt gestopt als zijn knie de grond raakt omdat hij door een verdedigende speler geraakt wordt of omdat hij valt. Als het spel gedaan is blaast een scheidsrechter op het fluitje. Normaal proberen de teams de 10 yards te bereiken in drie of minder spelletjes. Als het hen niet lukt in 3 spelen, dan gebruiken ze het 4de om de bal naar het andere team te schoppen. De bal wordt dan niet op de grond gelegd en weggeschopt als bij een aftrap. De bal wordt dan integendeel teruggegooid naar de schoppende speler die de bal wegschopt. Dit noemen we punting. Voor een touchback op een punter, komt de bal op de 20 yard lijn te liggen. De teams moeten niet punten tijdens de 4de down. Als de afstand om de 10 yards te halen soms zeer kort is of als een team ver achterstaat in de score, kiezen ze in de 4de down om ervoor te gaan – dus om te proberen de 10 yards te bereiken met een nieuw spelletje. Als ze er niet in slagen om het te maken met de 4de down, wordt de bal overgedragen – turned over on downs – waar het eindigt. Als ze bij de 4de down dicht genoeg bij de doelpalen van de verdediging geraken, kan de aanvaller ook ervoor kiezen om een velddoelpunt te schoppen. Als dit velddoelpunt een misser is, wordt de bal overhandigd aan het andere team, daar waar hij was voor men het velddoelpunt probeerde.

Als een team er in slaagt om 10 yards of meer vooruit te gaan, krijgen ze een first down.  Dat betekent dat ze een nieuwe reeks van 4 downs krijgen om nog eens 10 yards te maken.

Scoren: Het doel van het spel is om meer punten te scoren dan jouw tegenstander. Een touchdown is 6 punten waard. Na de touchdown probeert het team de bal tussen de doelpalen te schoppen om een extra punt in de wacht te slepen. Omdat deze schop praktisch altijd lukt, denken de meeste mensen dat een touchdown 7 punten waard is en dat men dan een punt aftrekt als men de schop om het extra punt mist. Het team dat de touchdown scoort heeft de optie om opnieuw te proberen de bal in de eindzone van de tegenstander te krijgen in één run of het spel over te geven in plaats van te schoppen voor een extra punt. Als deze tweepunten kentering, two point conversion, lukt, krijgen ze twee punten in plaats van één. Dit is echter meer dan tweemaal zo moeilijk als een extra punt schoppen.

Een velddoelpunt is 3 punten waard.

Als een aanvallende speler gestopt wordt in zijn eigen eindzone, scoort de verdediging een safety, die 2 punten waard is. Dit gebeurt echter zelden. Na een safety dient de aanvaller de bal naar het andere team te schoppen met een free kick waarbij de speler die schopt, de bal wegtrapt vanaf zijn eigen 20 yard lijn. Deze trap wordt een free kick genoemd omdat de speler die schopt niet getackeld mag worden.

De spelers: Elk team heeft 11 spelers op het veld staan. Vooraleer het spel begint, komen de aanvallende spelers samen in een huddle (een kring) om af te spreken welk spel ze zullen spelen. De speltactiek wordt normaal gekozen door het coachteam die hun keuze doorgeven aan de quarter back die dan de andere spelers op de hoogte brengt. Ook de verdedigende spelers kunnen samenkomen om hun eigen strategie voor het volgende spel uit te dokteren. De spelers komen dan naar de line of scrimmage, die een denkbeeldige lijn is die van de ene zijde van het speelveld naar de andere zijde loopt door de top van de voetbal die zich het dichtst bij de verdediging bevindt. Elk team dient op hun kant van de line of scrimmage te blijven tot het spel begint.

Het aanvallende team heeft meestal een quarter back ( de teamleider), twee aanvullende spelers achter de quarterback, die vaak de fullback en de tailback genoemd worden, vijf spelers op een lijn voor de quarterback die men de offensive line noemt, en drie receivers aan weerszijden van de offensive line die tight end, split end en flanker worden genoemd. De tight end staat het dichtst bij de offensive line, de anderen staan verder weg. De centrale speler van de vijf linemen in de offensive line is de center.

Het verdedigende team heeft typisch 4 linemen vooraan, drie line backers achter hen en vier defensive backs meer naar achteren of aan de zijkanten die corner backs en safeties genoemd worden.

Het Spel: De linemen van de aanvallers plaatsen allemaal een hand op de grond uitgenomen de center die beide handen op de bal plaatst. De quarter back staat achter de center, met zijn handen tussen de benen van de center. De quarterback schreeuwt dan een aantal signalen. Alleen de aanvallers weten welk signaal het teken is om de wedstrijd te beginnen; de verdediging moet afwachten tot het spel begint voordat ze kunnen reageren. Eens het afgesproken signaal gegeven, begint het spel als de center de bal doorspeelt aan de quarterback. De verdediging heeft dan maximaal 25 seconden vanaf het einde van het vorige spelletje om het nieuwe spelletje te beginnen totdat er een time-out wordt gefloten.

Bij een spel met passen gaat de quarterback enkele stappen achteruit, wacht tot iemand vrij staat en gooit dan de bal naar die persoon. De ontvanger van die pas kan elke aanvaller zijn die geen lineman is. Tijdens het passen rennen de vier frontspelers van de verdediging naar de quarterback waarme ze hopen dat hij ofwel de bal te vroeg wegwerpt of dat ze hem verslaan door hem te tacklen vooraleer hij de bal kan gooien. De aanvallende linemen proberen dit echter te voorkomen door de verdedigende linemen af te blokken. De aanvallende linemen mogen echter hun handen niet gebruiken bij het afblokken. Terzelfder tijd dekken de verdedigende backs de receivers af ( ze proberen de spelers die ontvangen te beletten dat ze de bal vangen) door in man-to-man (persoonlijke) dekking met hen mee te lopen of door receivers in hun deel van veld in zone dekking af te schermen. Soms voert het verdedigende team een bliksemaanval uit door een of meer verdedigende backs achter de quarterback te sturen. Dat kan gevaarlijk zijn wat dat kan een receiver vrijzetten – maar dat deert niet, als men de quarterback kan vatten.

Als de pas niet wordt onderschept voor de bal de grond raakt, noemt men dat een onvolledige pas en de bal keert terug naar de oorspronkelijke line of scrimmage. Als een bal afgepikt ( afgenomen) wordt door een verdedigende speler, dan spreken we van een interception en wordt de bal overhandigd aan het andere team.

Bij een rushing play ( loopspelletje ) geeft de quarterback de bal af aan de tailback of soms aan de fullback en die speler loopt dan met de bal. De aanvallers proberen dan voor de diegene die loopt openingen te forceren in de verdedigende linie zodat hij erdoor kan breken, door de verdedigende linemen af te blokken. Als diegene die loopt, faalt door de bal te laten vallen voor het spel gedaan is, volgt er een wild gedrang terwijl iedereen probeert de bal te bemachtigen. Als een speler van de verdediging het falen herstelt, wordt de bal overgedragen aan het andere team.

Strafpunten: De mensen in de gestreepte shirts zijn de scheidsrechters. Zij moeten verschillende taken uitvoeren, zoals hun arm in de hoogte steken om een touchdown  of een velddoelpuntg te signaleren, beslissen of een pas genomen werd binnen of buiten het veld, de bal op de line of scrimmage leggen voor het volgende spelletje, nagaan of de 10 yards volledig genomen werden, en strafpunten toekennen voor inbreuken op het spelreglement. Om een strafpunt aan te geven, neemt de scheidsrechter een gele lap, die men penalty marker of vlag noemt, uit zijn zakken en gooit die op de grond. Dan zegt men dat er een flag on the play is.

Onwettelijke procedure: Een aanvaller verplaatste zich voor het spel begon of een receiver die zich verplaatste voordat het spel begon, verplaatste zich niet parallel met de line of scimmage. Of de quarterback overschreed de line of scrimmage terwijl hij een pas gooide. 5 yard als straf.

Een receiver die niet aanmerking kwam, was buiten het veld : Een lineman van de aanvallers was te ver over de line of scrimmage als de quarterback een pas gaf. 5 yard als straf.

Overtijd gaan van het spel: Het aanvallende team overschreed  25 seconden om het spel te beginnen. 5 yards als straf.

De bal raagt de grond: De quarterback gooide de bal weg in plaats van naar een mogelijke ontvanger omdat hij op het punt stond omver gehaald te worden. 5 yards en het verlies van de down.

Off-sides:  Een speler van de verdediging overschreed de line of scrimmage en maakte contact met een speler van de aanvallers of was niet op tijd terug voor het spel begon. 5 yards als straf.

Holding:  Een aanvallende lineman gebruikte zijn handen terwijl hij afblokte. 10 yards als straf.

Het vastklemmen, onwettelijk afblokken , chop afblokken : Een speler van achteren afblokken. Dit kan de speler kwetsen omdat hij niet vermoedt dat er een slag aankomt. 10 yards als straf.

Botsing tijdens een pas: Het vastgrijpen of tacklen van de receiver van de pas terwijl de bal nog in de lucht is. De verdediger moet wachten tot de bal aankomt. De verdediger kan echter proberen de bal zelf te grijpen, waardoor hij samen met de ontvanger in botsing komt, omdat ze allebei proberen de bal te grijpen. Als er dus een botsing gebeurt is de straf 15 yards ( of tot het punt van de botsing als het minder is) en een eerste down wordt toegekend zelfs als de tien yards niet bereikt werden.

Onnodige ruwheid, ruw behandelen van de pasgever, ruw behandelen van de speler die schopt: Iemand tacklen die niet langer in balbezit is of als het spelletje gedaan is. 15 yards als straf.

Facemask: Grijpen naar de voorkant van de helm van een speler tijdens het tacklen. 15 yards als het flagrant is; 5 yards als het per ongeluk gebeurt.

Onsportief gedrag: 15 yards.

Nadat het strafpunt wordt uitgeroepen, kan het andere team dit aanvaarden of de straf afwijzen.  Als de penalty toegekend wordt, wordt de bal terug gebracht naar de oorspronkelijke line of scrimmage en men herbegint het spel. De down wordt dan herhaald, tenzij de straf ook verlies van de down inhoudt. Dat betekent dat het spel met de fout niet telt als een van de vier toegelaten spelletjes om de 10 yards te halen. Dus als het team dat de penalty kreeg , het slecht deed in het spel, kan het andere team de penalty afwijzen en het spel aanvaarden zoals het was.

Als beide teams een penalty krijgen in hetzelfde spelletje, wordt het spel herhaald van op dezelfde line of scrimmage.

De maximum straf is de helft van de afstand tot de doellijn, zelfs als anders een grotere straf zou worden toegekend.

De Klok: De twee laatste minuten van een helft kunnen een lange tijdsperiode omvatten. Doorheen de ganse partij wordt de klok stilgezet als er een onvolledige pas gebeurt of als de speler met bal buiten het veld loopt. En de klok wordt tijdelijk stil gezet als er een eerste down plaatst grijpt, zodat de scheidsrechters de ketens op de kant van het veld kunnen verplaatsen om de 10 yards te meten. En elk team beschikt over 3 time-outs per helft zodat ze enkele minuten kunnen stoppen . Tijdens de twee laatste minuten, gebruiken de aanvallers onvolledige passen en buitenspel enkel om de klok te stoppen. In tegenstelling tot professioneel voetbal is er hier geen waarschuwing dat er nog 2 minuten te spelen zijn. De klok loopt niet door tijdens een poging om extra punten te winnen na een touchdown.